In the Memory of the crew of the
nuclear powered submarine Kursk


Crew List

wpe23.jpg (4627 bytes)

Guennady Ljachin, 1955

Vladimir Bagrjanzev, 1958

wpe16.jpg (3280 bytes)

Victor Bjelogoun, 1960

Serguey Doudco, 1969.

wpe9.jpg (2513 bytes)

Vasily Isajenko, 1961

Jury Sablin, 1966

Jury Shepetnov, 1964

Alexandre Shoubin, 1959

Marat Baigarin, 1964

Vjacheslav Bjezsokirny, 1970

 

Nicolai Belosjorov, 1968

wpeA.jpg (2744 bytes)

Andrey Myliutin, 1972

wpe1E.jpg (2693 bytes)

Dmitry Mourachev, 1969

Andrey Roudakov, 1968

Alexandre Sadkov, 1967

Andrey Silogava, 1970

Ilya Schavinsky,1969

Alexey Stankevich, 1974

Rashid Ariapov, 1971

Andrey Vasiliev, 1972

Serguey Cokourin, 1973

Dmitry Kolesnikov, 1973

Serguey Loguinov, 1973

Serguey Lewboushkin,1972

Oleg Nosikovsky, 1971

Denis Pshenichnikov, 1974

Dmitry Repnikov, 1973

Mihail Rodionov, 1973

Serguey Sadilenko, 1975

Maxim Safonov, 1974

wpe10.jpg (2795 bytes)

Vitaly Solorev, 1974

Serguey Fiterer, 1976

Alexey Shevchouk, 1974

Alexandre Goudkov, 1977

wpeF.jpg (2974 bytes)

Arnold Borisov

Alexandre Brazkin, 1977

Vladimir Boubniv, 1977

Boris Gueletin, 1975

wpe27.jpg (2554 bytes)

Serguey Ijerahtin, 1977

Alexey Ivanov-Pavlov, 1977

Denis Kyrichenko, 1976

Alexey Korobkov, 1975

wpe15.jpg (2568 bytes)

Andrey Korovyakov, 1976

Vitaly Kouznetsov, 1976

Alexey Mitjajev, 1977

Andrey Panarin, 1975

wpe19.jpg (2728 bytes)

Maxim Rvanin, 1975

Serguey Tilik, 1975

Serguey Ouzky, 1977

Anatoly Beljajev, 1954

wpe1F.jpg (4473 bytes)

Andrey Borisov, 1970

Serguey Vlasov, 1957

Jevgueny Gorbounov, 1964

Igor Jerasov, 1965

Abdoulkadir Ildarov, 1960

wpe26.jpg (3364 bytes)

Serguey Kalinin, 1970

wpe25.jpg (4322 bytes)

Vasily Kichkirouk, 1967

Vladimir Kosadjerov, 1967

wpe24.jpg (2716 bytes)

Victor Kouznetsov, 1972

Alexey Rouzlev, 1976

Vladimir Svechkarjev, 1973

Igor Fedorichev, 1973

Vladimir Fjesak, 1962

Nayil Hafizov, 1960

Serguey Chernishov, 1968

Valery Baibarin, 1975

Alexey Balanov, 1978

Mihail Belov, 1974

Mihail Bochkov, 1977,

Maxim Vishnjakov, 1977

Serguey Grjaznih, 1978

Alexey Zoubov, 1974

Vasily Ivanov, 1977

Fanis Ishmouradov, 1974

Serguey Keslinsky, 1974

Konstantin Kozirev, 1976

Victor Paramonenko, 1973

wpe12.jpg (3496 bytes)

Andrey Polansky, 1974

Vitaly Romanjuk, 1971

Serguey Richkov, 1965

Iakov Samovarov, 1977

Pavel Tavolgeansky, 1976

Oleg Troyan, 1971

Vladimir Khivouk, 1974

Ivan Tsimbal, 1970

Vladimir Shablatov, 1977

Robert Guesler, 1978

Salovat Jansapov, 1977

wpeE.jpg (2532 bytes)

Vjacheslav Mainagashev,1976

Reshid Zoubaidoulin, 1979

Yury Anenkov, 1979

Roman Anykejev, 1978

Dmitry Leonov, 1979

wpe1D.jpg (2449 bytes)

Alexandre Neoustrojev, 1979

wpe18.jpg (3071 bytes)

Vladimir Sadovoi, 1979

Maxim Borgeov, 1981

wpe13.jpg (2771 bytes)

Joury Borisov, 1981

Alexey Borkin, 1981

Serguey Vitchenko,1980

Andrey Drjuchenko, 1979

Oleg Evdokimov, 1980

Alexey Kolomeytsev, 1980

Dmitry Kotkov, 1981

Roman Koubikov, 1978

Alexey Larionov, 1981

Igor Loguinov, 1980

Roman Martinov, 1981

Dmitry Mirtov, 1981

Ilya Naljotov, 1981

Alexey Nekrasov, 1981

wpe1B.jpg (2874 bytes)

Ivan Nefedkov, 1980

Nikolai Pavlov, 1980

Victor Sidjuhin, 1980

wpe20.jpg (2690 bytes)

Dmitry Staroseltsev, 1980

wpe21.jpg (2511 bytes)

Rouslan Trjanichev, 1980

Alexandre Haljepo, 1981

Alexey Shoulguin, 1981

Mamed Gadgiev


back


     E-mail: kurskmem@murman.ru